Saltö Varv AB skriver avtal med CVB


Saltö Varv har i dagarna skrivit kontrakt med Carlscrona Veteranbåtar som innebär att de kommer att hyra största delen av varvets anläggning från och med 2021-08-01. Genom detta avtal kommer traditionen kring träbåtar och varvsverksamhet leva vidare på Saltö. Som kund till Saltö Varv kommer detta att påverka ditt båtliv och din samverkan med varvet.

Vi hoppas att genom vårt nya avtal kunna hitta långsiktiga lösningar för alla som gynnar tradition, miljö och båtliv. Nedan följer de viktigaste förändringarna som påverkar dig som befintlig kund.

Medlemskap i CVB

Alla som fortsättningsvis vill utnyttja Saltö Varvs anläggning på något sätt behöver bli medlem i CVB. Detta kostar för  närvarande 250 kr. Kontakta CVB för medlemskap.

Carlskrona Veteranbåtar

Ronnebyvägen 37
371 91 Karlskrona
 
 

Mail: styrelse@carlscronaveteranbatar.se

Hemsida: https://www.carlscronaveteranbatar.se

Söndagarna den 27:e juni samt den 4:e juli kl 13 kommer CVB samt Saltö Varvs ägare vara på plats på Saltö Varv. Kom gärna förbi och prata en stund.

Vinterförvaring

CVB kommer att fortsätta att erbjuda vinterförvaring för sina medlemmar. Kontakta CVB om du vill ha kvar din båt på varvet över vintern. Genom att CVB redan har ett antal medlemmar är inte säkert att alla som vill ha vinterförvaring får plats. Kösystem enligt CVB kommer att tillämpas.

Bryggplatser

I och med att CVB hyr hela bryggan från årsskiftet kommer inte Saltö Varv att erbjuda bryggplatser under säsongen 2022. Ni som betalat för 2021 kan givetvis ligga kvar till september som vanligt. Det kan komma att finnas lediga platser även fortsättningsvis. Kontakta CVB för mer information angående bryggplatser.

Städning

Inför CVB:s övertagande kommer hela varvsområdet att städas, vilket många som passerar området kommer att uppskatta! Det innebär att det inte kan finnas kvar stöttor, vaggor, presenningar eller något annat på området. Var och en är skyldig att omhänderta eventuell privat egendom innan 2021-07-10.

Eftersom CVB kommer att disponera hela området så sker förvaring av egen utrustning i samråd med dem fortsättningsvis. Ni som har master i mast-skjulet behöver omhänder ta dessa. Kan ni inte lösa detta så kontakta CVB för lösning.

Vi har full förståelse att denna förändring initialt kan upplevas besvärlig men vi hoppas att alla så småningom hittar långsiktiga lösningar för fortsatt utvecklat båtliv.

 

Med vänlig hälsning Saltö Varv AB

Hitta till oss via sjökort
Latitud: N 56º 10.140'
Longitud: E 015º 34.020'